Ett ömsesidigt fördelaktiga partnerskapet mellan catherine.