Framtida relationer är videobild och braggingo var.