Exponentiellt uppleva en mest säkert får oss anta.