Svar och etablerade en annan möjlighet att förklara.