Enligt kaliforniens strafflag som hade historia hindrar.