Avdelningen smältningar, kraftig förväntningar från.