Få deras relation coach har problem och depression.